Trung tâm kế toán Hà Nội mở rộng chi nhánh đào tạo lớp học kế toán thực hành, học xong làm được việc ngay tại Bình Dương. Địa chỉ trung tâm kế toán tại Bình Dương: Đường Hoàng Hoa Thám, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Cấp chứng chỉ ngay cuối khóa học.