Hiện nay nhu cầu tham gia một lớp học kế toán tổng hợp thực hành trên chứng từ thực tế rất cao. Bởi các bạn kế toán viên mới hay sinh viên vừa ra trường chưa có nhiều kinh nghiệm trong công việc. Do đó trung tâm kế toán Hà Nội liên tục khai giảng