Trung tâm kế toán Hà Nội mở chi nhánh chính thức đào tạo kế toán tại tỉnh Bắc Ninh; nhằm đáp ứng nhu cầu học tập lớp học kế toán tổng hợp thực hành thực tế của đông đảo các bạn. Các lớp học khai giảng thường xuyên hàng tháng. Cam kết đào tạo cho