Trung tâm đào tạo kế toán Hà Nội thông báo lịch khai giảng lớp học kế toán tổng hợp thực hành thực tế tại chi nhánh các tỉnh. Cụ thể như sau: 1. Lớp kế toán tổng hợp khai giảng 05/07: chi nhánh Biên Hòa – Đồng Nai 2. Lớp kế toán tổng hợp khai