Bảo hiểm thất nghiệp

Quyền lợi, mức hưởng trợ cấp BHTN 2015

Quyền lợi hưởng, mức hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) hàng tháng hiện nay bằng 60% mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của 6 tháng liền kề trước khi bị mất việc hoặc chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc theo quy định

Quy định mới về bảo hiểm thất nghiệp từ 01-01-2015

Trung tâm đào tạo kế toán Hà Nội giới thiệu đến các bạn những quy định mới về bảo hiểm thất nghiệp, có hiệu lực kể từ ngày 01-01-2015. Quy định mới có những thay đổi mới như: mở rộng đối tượng, bổ sung quy định về điều kiện hưởng, mức hưởng trợ cấp thất